Kölcsönzés menete

A kiválasztott jelmez vagy táncruha kölcsönzésével kapcsolatban a Megrendelőnek az alábbiakban felsorolt feltételeknek kell megfelelnie:

Vállalkozás esetén: 

Megrendelő levél faxon vagy elsődleges céges domainhez tartozó e-mail címről elküldve.  

Fizetési mód: készpénz, illetve egyedi elbírálás alapján átutalás. 

Szalagavatóra történő megrendelés esetén: 

Iskolai igazolás, hogy a kölcsönözni szándékozók az iskola állományában szerepelnek. Megrendeléskor a kölcsönzési díj 30%-ának foglaló címén történő befizetése, a kapcsolattartó nevének és telefonszámának megadása. 

Fizetési mód: készpénz.

Magán megrendelő esetén: 

Fényképes személyazonosító irat és lakcímet igazoló igazolvány bemutatása, megrendelés esetén 30% foglaló befizetése, a kapcsolattartási telefonszám megadása. 

Fizetési mód: készpénz. 

A megrendelés megkötését követően a Jelmezkölcsönző a szükséges ruhapróbákat, illetve azok igazításait díjmentesen biztosítja a Tisztelt Megrendelők részére, majd a megrendelés tartalmát összekészítve átadja a Megrendelőnek. 

A jelmezek átvételekor kell a még fennmaradó kölcsönzési díj (70%) teljes összegét rendezni, egyúttal a Jelmezkölcsönző az átvétel tényét dokumentálja. 

Magánszemélyek, illetve iskolák úgynevezett letét elhelyezésére kötelezettek, melynek  összege a kölcsönözni kívánt jelmezek összértékének függvényében kerül megállapításra.. 

A jelmezeket, a használatot követően a szerződésben rögzített határidőre vissza kell szállítani a Jelmezkölcsönző telephelyére. A késedelmes visszaszállítás pótdíjazást von maga után, kivételt képez az az eset, amikor valamilyen formában megállapodás jön létre a szerződő felek között, a visszaszállítás időpontjának módosítására.